Сумський коледж економіки і торгівлі

Sumy College of Economics and Trade Суми, вулиця Троїцька, 37

Осіння науково-теоретична конференція дає результати!

В цьому навчальному році відбулася чергова науково-теоретична конференція присвячена темі: «Людина, культура, мова, комунікація на шляху до smart-суспільства: реалії, проблеми, перспективи».

У Сумському коледжі економіки і торгівлі стало традицією щорічно проводити студентські науково-теоретичні конференції. Мета проведення конференцій – залучення студентів до наукової діяльності, обмін знаннями та досвідом, визначення інноваційних тенденцій та перспектив розвитку у науці, налагодження співпраці та обміну досвідом між студентами, викладачами, науковцями.

Для нас ця подія і справді визначальна, оскільки в наших стінах шанується активність студентів, їх участь у різних виховних заходах, що проходять у коледжі.

Основними завданнями нашого наукового заходу було:

— виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;

— стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;

— формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей економіки та готельно-ресторанної справи.

— активізація науково-дослідної роботи студентів.

Конференція була відкрита привітальними словами викладачів  циклової комісії загальноосвітньої та соціально-гуманітарної підготовки та вступними промовами студентів Сергія Логвиненко, Діани Чирик та  Володимира Євтєєва.  Це був звіт  дослідницько-пошукових та інформаційних робіт студентів.

Тематика конференції торкнулася широкого спектру проблем. Дослідження юних науковців, майбутніх кооператорів, були присвячені темам:

«Мова як засіб міжкультурної комунікації»

«Природничо-математичні та комп’ютерні  науки»

«Суперінтелектуальний соціум»

«Роль англійської мови у всесвітньому просторі»»

«Краєзнавство і студент»

«Освіта, культура, побут, соціальні взаємини»

«Права й закони в суспільстві та твоєму житті»

«Фізична культура, спорт та захист Вітчизни у smart-суспільстві».

На конференції було заслухано 20 тематичних доповідей. Їх представили студенти   Ключніков О., Дудченко В., Руденко А., Грибеник С., Тимошенко Ю., Байрамова В., Педос А., Прокопенко Д., Тімченко С., Мокрицька К. та ін.

Значна кількість студентів нашого навчального закладу також із задоволенням та цікавістю прослухала виступи.

Ми вважаємо, що такого роду заходи закладають платформу формування фахової компетентності молодших спеціалістів. Наочно була продемонстрована роль інформаційно-комунікаційних технологій, показано як  використання сучасних інноваційно-комп’ютерних технологій  сприяє формуванню професійно-ділових рис якостей.

Обрана тема науково-практичної конференції стала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначених проблем. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції було створено електронний збірник матеріалів тез та доповідей учасників, звіт про проведення конференції розміщено на сайті коледжу.

Усі студенти, які виступали з доповідями на конференції, за свою працю, ініціативність, змістовні доповіді та цікаві презентації отримали подяки та сертифікати.

Ми впевнені, що проведена конференція по-справжньому стала незабутньою для студентів та викладачів коледжу. Сподіваємося, що традиція проводити такі конференції в стінах нашого навчального закладу продовжиться, і у для наступних поколінь  студентів.

Дудченко Антоніна Сергіївна,
голова  циклової комісії загальноосвітньої
та соціально-гуманітарної підготовки