Сумський коледж економіки і торгівлі

Sumy College of Economics and Trade Суми, вулиця Троїцька, 37

Вступне випробування з української мови


ТИПОВИЙ ВАРІАНТ
ВСУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

(у формі тестування)

Для абітурієнтів на базі базової загальної середньої освіти

Тест з української мови.

Час виконання  60 хвилин.

Тест складається з 32 завдань.

  1. Розділ про мову  „Пунктуація”  вивчає:

 а) звукову систему мови та зміни звукового складу слів у мовному потоці

б) знаки письма

в) правила нормативної  літературної вимови

г) теорію  і практику укладання словників

д) правила вживання розділових знаків.

2.Граматичні  норми літературної мови регулюють правильність:

а)  вживання розділових знаків

б) знаки письма

в) творення слів, уживання форм слів, побудову слів і речень

г) вживання слів у властивих їм значеннях

д) вимову звуків, звукосполучень

3.В українській мові всіх звуків:

а) 32

б) 33

в) 6

г) 10

д) 38

4. У переносному значенні вжито слова:

а) СИВИЙ журавель

б) БІЛІ хмаринки

в) СВІЖА газета

г) сумний ДІДУСЬ

д) ЛАМАТИ бадилля.

5.Фразеологічний зворот використано у реченні:

а) Необдуманим словом він зачепив її за живе.

б) Люди, які втілюють ідеї та поширюють їх, керують світом.

в) Є найзначиміша дума на світі – дума про хліб.

г) Як стрінуся з освіченим чоловіком, то радію.

д) За селом палають скирди соломи.

6.Прикладку вжито в реченні:

а) Він трохи засмутився.

б) Газета  „Панорама Сумщини” містить цікаву рубрику „Мій навчальний заклад”.

     в) Мені трохи було сумно.

г) Не всім козакам в отаманах бути.

д) Людей питай, а свій розум май.

7.Правильно написані  всі слова в рядку:

     а) Нещодавно, ніколи, нестямно, не той.

     б) Нещодавно, не наче б то, нерідко, незабаром, не відповідаючи.

     в) Не нароком, незволікаючи, ніяк, немовбито, не до ладу.

     г) Нелегко, де не де, не чекаючи, невпинно, незважаючи на.

     д) Не до вподоби, недосипати, неблизько, а далеко, ні для кого, нівроку.

8.Допущено помилку при творенні чоловічого  імені по батькові в рядку:

а) Сергій – Сергійович

б) Ігор – Ігорович

в) Василь – Васильович

г) Ілля – Ілліч

д) Степан – Степанич

9.Префікс при-  треба писати в усіх словах рядка:

    а) пр..голомшити, пр..зводити, пр..своїти, пр..злий;

    б) пр..мовляти, пр..зидент, пр..крашати, пр..морозити, пр..боркати;

    в) пр..відкритий, пр..добрий, пр..сісти, пр..давній, пр..бігти;

    г) пр..бережний, пр..в’язати, пр..нести, пр..гожий, пр..вітний.

    д) пр..милий, пр..чіп, пр..соромлений.

10.Мякий знак треба писати в усіх словах у рядку:

     а) шахтарс..кий, мален..кий, виховател..чин, люл..ці,

     б) праз..кий, перлин..ці,  Марин..чин, учител..с..кий,

     в) щіл..ний, біл..ці, Рязан..щина, міс..кком,

     г) пір’їн..ці, ремін..чик, скрин..ці, збіж..жя.

     а) знан..ня, низ..ко, близ..кіст..,  людс..кіс..т..;

     11.Велику літеру вжито правильно в усіх словосполученнях рядка:

а) поет Василь Стус, князь Данило галицький

б) Петро  Гулак-Артемовський, Президент України

в) шекспіровський сонет,  Франкове „зів’яле-листя”

г) „Слово Про Похід  Ігорів”,  „Олімпійський” спорткомплекс

д) Луганський національний університет,  Бахчисарайський Район.

12.Виділене слово у реченні «Роздруковані завдання вже чекали на  учнів»

а) іменник

б) прислівник

в) дієприслівник

г) дієприкметник

д) прикметник.

13.Неправильно побудовано словосполучення:

а) десять (хвилин) на шосту

б) четверть на шосту

в) без п’ятнадцяти шість

г) пів на шосту

д) за десять (хвилин) шоста

14.Порушено норму сполучення числівника з іменником у рядку:

а) два фармацевти

б) три флакони

в) два стандартні вироби

г) одне питання

д) чотириста два милів.

15.Всі слова є частками в рядку:

а) лише, він, хоч, себе

б) ось, ані , якраз, бодай

в) що, за те, лише, а

г) вона, тільки,  б, ж, скоро

д) мов, немов, його.

 16. Всі сполучники пишуться окремо у рядку:

а) Як/що, що/б, через/що, про/ге, не/наче.

б) Як/тільки, не/мов/би, як/би, що/би, а/би.

б) Для/того/щоб, з/того/часу/як, незважаючи/на/те/що, в/міру/того/як, тому/що.

в) У/зв’язку/з/тим/що, ні/би, так/що, в/наслідок/того/що, а/бо.

г) За/те, наче/б/то, як/би, не/наче/б/то, в/наслідок/того/як.

17.Всі слова є прийменником в рядку:

а) ж, б, він, ой, себе

б) до, без, між, з-під

в) на, під, вона, і, щоб

г) на, з, гей, тут, я

д) йому, але, сам, щоб

18.Всі слова є прикметниками  у рядку:

а) добрий, зеленіючий, гарний

б) радісна, побілений, свіжий

в) веселий, пожовклий, цікавий

г) дотепний, фарбований, надрукований

д) чорний, білий, помаранчевий

19.Усі слова є присвійними прикметниками у рядку:

а) злий, яскравий, залізний

б) зелений, телефонний, народний

в) орлиний, курячий, Наталчин

г) чорний, дерев’яний, телефонний

д) кращий, поганий, дотепний

20.Вказати, який займенник не має особи, числа, роду, форми називного відмінка:

а) їхній

б) мій

в) того

г) вами

д) себе.

21. Всі особові (способові) форми дієслова у рядку:

а) бачила, носила, майструє

б) дивиться, спати, прасує, ображати

в) читає, робити, нахилений, носити

г) кинуто, посидіти, ліпити

д) зроблено,  малювати, танцювати.

22. За значенням і виконуваною синтаксичною функцією сполучники поділяються на:

а) сурядні і підрядні

б) єднальні, протиставні, розділові

в) часові, мети, причини

г) одиничні, повторювані, парні

23.Поєднання слів, які не є  словосполученнями подано у рядку:

а) улюблена справа, цікава книга

б) пишна коса, сором’язливий  хлопчик

в) улюблена справа, приховані наміри

г) вона працювала, пташка співала

д)  найцікавіший співрозмовник, зелена галявина

24.Інверсія є в реченні:

а) Річка бринить, шумить і несе свої води кудись далеко.

б) Ніч темна людей всіх потомлених скрила під  чорні широкії крила.

в) Студенти відвідали краєзнавчий музей.

г) Сонце гріє, вітер віє з поля на долину.

д) Сонце голубить тополі на щастя, на долю.

25.Односкладне речення є означено-особовим:

а) Сонним холодом од трав віє.

б) Хліб-сіль їж, а правду ріж.

в) Квітчастий луг і дощик золотий.

г) Стою у колі мрій і спогадів.

д) Задзвонили в усі дзвони по свій Україні.

26.Визначте правильне тлумачення фразеологізму „хоч греблю гати

а) підростати

б) спотикатися

в) мало

г) наздоганяти

д) багато

27. Відокремлений додаток є у реченні ( розділові знаки пропущені):

а) Думки мої натхненні та квітчасті опадають жовтим листом.

б) Я в отчий край вертаюсь забувши про минуле.

в) Стежачи за вудочками ми вели тиху розмову.

г) Плавай плавай лебедонько по синьому морю.

д) На світі все забудеш крім рідної матері.

28. Вставне слово є у реченні (розділові знаки пропущені):

а) Уранці   була  добра погода хоча у лісі ще мокро.

б) Обабіч по схилах гір розкинулись невеликі полонини.

в) Здається у них було справжнє кохання.

г) А вздовж тину росли великі кущі смородини.

д) Встає  хмара з-за лиману закриває сонце.

Прочитайте текст. Виконайте завдання  29, 30, 32.

Текст.

(1) Немає поганого життя – є не вміння жити. (2) Ніколи не можна втрачати віри в себе які б біди не випробовували нас, і які вироки не ухвалила б нам доля. (3) До того часу, доки сам не визнаєш себе зламаним, ти непереможний і можеш подолати найскладніші перешкоди. (4) Усе залежить від сили вольового опору людини, від уміння обрати правильну поведінку й засоби боротьби. (5) Безвихідних ситуацій немає, безвихідна ситуація – це слабкість духу та визнання поразки.

29.Орфографічну помилку допущено в написанні слова:

а) не можна

б) не ухвалила

в) не визнаєш

г) не вміння

30. Пунктуаційну  помилку допущено в реченні:

а) першому

б) другому

в) третьому

г) четвертому

31.До якої частини мови належить виділене слово:

Безвихідних ситуацій немає, безвихідна ситуація – це слабкість духу та визнання поразки.

     а) іменник

б) прикметник

в) частка

г) прийменник

32. Уривок із тексту належить до стилю мови:

а) художнього

б) епістолярного

в) конфесійного

г) наукового

д) публіцистичного