Сумський коледж економіки і торгівлі

Sumy College of Economics and Trade Суми, вулиця Троїцька, 37

Циклова комісія обліку, фінансів та інформаційних технологій

Циклова комісіяобліку, фінансів та інформаційних технологій – об’єднання викладачів-однодумців, високопрофесійних фахівців та творчих новаторів. Згідно з освітніми вимогами, викладачі циклової комісії з усіх дисциплін підготували навчально-методичні комплекси. У своїй діяльності вони широко використовують сучасні інформаційні, інтерактивні технології, власні навчально-методичні розробки.

Навчальний процес ведеться на базі сучасних операційних систем, систем управління базами даних, прикладного програмного забезпечення, інтегрованих середовищ класичних та сучасних мов програмування, інформаційних технологій. Крім цього, у навчальному процесі, зокрема для контролю знань студентів, використовуються комп’ютерні програми, авторами яких є викладачі циклової комісії.

Циклова комісія сприяє поліпшенню навчання та успішності шляхом застосування принципів дискусійності, проблемності, індивідуалізації навчання. У центрі уваги комісії-індивідуальна робота викладачів зі студентам через роботу з обдарованою молоддю, надання індивідуальних консультацій. Викладачі комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але і позааудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності.Організована гурткова робота, проводяться відкриті виховні заходи, олімпіади, брейн-ринги, конкурси, на яких студенти та викладачі виборюють призові місця.

Руденко Юлія Олександрівна

голова циклової комісії викладач вищої категорії,
кандидат педагогічних наук

Освіта:

Сумський державний університет  (1992-1997) — спеціальність «Інженер холодильних установок»

Полтавський університет економіки і торгівлі (2000-2002 р.) — спеціальність «Економіка торгівлі»

Сумський педагогічний університет імені А.С.Макаренка (2010-2012 р.) — спеціальність «Математика та інформатика»

Закінчила аспірантуру  Київської національної академії педагогічних наук України

Захистила дисертацію на тему «Формування інформаційної культури студентів кооперативних технікумів і коледжів» (2016 р.)

Підвищення кваліфікації, стажування:

Закінчила курси «Прикладні графічні програми», «Веб-дизайн»,  «СММ-адміністрування». Брала участь у виставках «Освіта-2014», «Освіта-2016». Руденко Ю.О. автор навчально-методичних матеріалів для НМЦ «Укоопосвіта», дипломант конкурсу «Кращий викладач — 2015» серед кооперативних навчальних закладів Укркоопспілки;  

Стажування: Barselona, 2018. Participantoftheinternationalintershipprogram «DigitalGlobalization: Word trendandInnovation» Section «Smart-Education». Presen research project in the field of contempapary education and IT (certificate №0089)

Candidate 0000121722 . English language preperetion (ELP)CEF Level B2

Руденко Ю.О. автор 30 одноосібних наукових праць; учасник Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Основні наукові праці: Завдання інформаційної культури та сучасні методи їх реалізації / Ю. О. Руденко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2014. – Вип.18, кн. 2 –   С. 205–214.

Морально-етичні ціннісні ставлення як сутнісна характеристика інформаційної культури студентів / Ю. О. Руденко // Особистісний розвиток дітей та молоді в інноваційно-орієнтованому освітньому середовищі :  зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2015. – Вип.18, кн. 2 – С. 247-254.

Професійна адаптація молодих викладачів комп’ютерних наук. / Ю.О.Руденко// Фізико-математична освіта: зб.наук.праць. . – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, — Випуск 1(15), 2018. – С.281-284.

Автор 20 одноосібних наукових праць та учасник Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Формированиенформационного поведения у студентов / Ю. А. Руденко // SCI – ARTICLE.RU. – 2014. – № 8 (42). – Режим доступа: http:// sci – article.ru.

Руденко Ю. А. Люди інформаційної епохи. Виховання інформаційної культури підлітків // Ю. О. Руденко // Шкільний світ. – 2015. – № 17 (721). – С. 3–25.

Руденко Ю. О. Комбіновані заняття з інформатики – шлях до формування морально-етичних цінностей у студентів. / Ю. О. Руденко // Наука і методика: зб. наук. праць. – К. : Агроосвіта. – Вип. 28. — С. 80–82.

Руденко Ю. О. Методичне забезпечення гуртка „Інформаційна культура” для студентів товарознавчих відділень / Руденко Ю. В. // Збірник досвідів роботи колективів вищих навчальних закладів споживчої кооперації України. – 2015. – № 9 – С.43–76.

Руденко Ю. О., Зимогляд Л.М. Виховна година «Знавці етикету бізнесу» // Ю. О. Руденко // Шкільний світ. – 2016. – № 19 (721). – С. 19–25.

Руденко Ю. О. Використання педагогічної технології «Створення ситуації успіху» для проведення занять з інформатики та комп’ютерної техніки» / Руденко Ю. В. // Збірник досвідів роботи колективів вищих навчальних закладів споживчої кооперації України. – 2016. – № 2 – вересень, С.94–113.

РУДЕНКО ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА

викладач вищої категорії

Освіта (диплом спеціаліста: Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка, 2003р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика» (кваліфікація: вчитель математики, фізики, астрономії і безпеки життєдіяльності та основ інформатики); диплом магістра:  Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка, 2004р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач математики).

Підвищення кваліфікації, стажування: стажування на базі Сумського державного педагогічного університету ім.А.С.Макаренка з дисциплін «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Вища математика» (2007 р.); навчалася на факультеті підвищення кваліфікації Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю «Викладач математики» (2011 р.); навчалася на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю «Викладач фізики, астрономії, математики» (2015 р.)

Основні наукові праці:

Руденко Ю., Руденко О., Зігунова Н. «Логіка і кмітливість. Інтелектуальний брейн-ринг» // Газета «Шкільний світ» – № 17 (721), вересень 2015. – с.31-32.

Руденко О.В. «Організація дослідницько-пошукової роботи студентів при вивченні математики» // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2018р., м.Суми; у 2-х частинах. – Суми, 2018. – Ч.1. – с.25-27.

Методичні розробки: методичні розробки практичних занять з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»: «Створення таблиць із використанням можливостей Word», «Використання та проектування баз даних у MicrosoftAccess»; з дисципліни «Інформатика»: заняття-турнір «Використання графічних можливостей MicrosoftWord»; методичні розробки з дисципліни «Математика»: лекція (заняття-подорож) на тему «Піраміда»; інтерактивна лекція з елементами дослідницької діяльності на тему «Схема дослідження функції (на прикладі квадратичної функції)»; «Про використання ігрових технологій навчання»; «Проведення відкритого засідання гуртка математики «Брейн-ринг».Напрямки роботи циклової комісії

1.Впровадження сучасних інноваційних  тенденцій процесу формування особистості фахівця в умовах творчої співпраці педагога і студента.

2.Використання електронних комунікацій  при вивченні дисциплін.

3.Діяльність з обдарованими студентами та студентами, що потребують особливої педагогічної уваги.

4.Забезпечення сприятливих умов для формування конкурентоспроможної особистості із постійною потребою до самореалізації та самовдосконалення,  з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу, вмінням самостійно, на основі сучасних знань про ринкову економіку застосувати власні здібності у системі виробництва, науки, освіти та прищеплення любові до обраної професії.

5.Профорієнтаційна робота циклової комісії.

Демиденко Оксана Олексіївна

викладач-методист

Освіта: Українська академія банківської справи, спеціальність «Облік і аудит», 2003 р.

Викладач дисциплін: «Бухгалтерський, фінансовий облік», «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках», «Банківські операції», «Бюджетна система», «Навчальна, технологічна практика зі спеціальності «Облік і оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та страхування».

Підвищення кваліфікації в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів при Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з викладання  фахових дисциплін за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»-2014рік, «Облік і оподаткування»-2018 рік.

Укладач методичних матеріалів, виданих Навчально-методичним центром  «Укоопосвіта»: наочний посібник з дисципліни «Бюджетна система» — 2012 р., програма навчальної дисципліни «Інфраструктура фінансового ринку» — 2013 р., наскрізна програма практики спеціальності «Оціночна діяльність» -2014 р., методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни  «Інфраструктура фінансового ринку» — 2014 р.,  конспект лекцій та наочний посібник з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» -2014 р., наочний посібник з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках»-2016 р., збірник задач і ситуаційних завдань з дисципліни «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності» — 2016 р., наочний посібник з дисципліни «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності» -2017 р., інформаційний обсяг дисципліни «Бюджетна система» — 2019 р., тестові завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках»-2018 р.,  комплексні кваліфікаційні завдання для атестації студентів спеціальності 072 072«Фінанси,банківська справа та страхування»- 2019 р.

Розробник освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за  спеціальністю 072«Фінанси,банківська справа та страхування» для кооперативних коледжів.

Учасник засідання методистів ВНЗ І-ІІ р.а. Сумської області з уніфікації управлінських навчально-методичних та інших документів і вимог відповідно до діючих норм законодавства – Путивльський педагогічний коледж -2013 р.; методичної секції економічних дисциплін — Полтавський кооперативний коледж-2013 р.,  торговельного підприємництва – Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж -2014 р.; методичного об’єднання голів циклових комісій економічних дисциплін — Машинобудівний коледж СумДУ – 2018 р.

Помічник відповідального пункту тестування ЗНО ХРЦОЯО-2015-2018р.р.

Нагороджена Грамотою Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств за багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у розвиток споживчої кооперації України- 2016 р.;

Подякою  директора Всеукраїнської газети «Все про бухгалтерський облік» за плідну співпрацю та вагомий внесок у розвиток освітянської справи – 2017 р.

Горохова Вікторія Михайлівна
спеціаліст вищої категорії

Освіта: Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка спеціальність «Економіка праці»-1986 р.

Викладач дисциплін: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Фінанси підприємств ІІ», «Казначейська справа», «Податкова система», «Економіка підприємства», «Економіка торгівлі», «Статистика», «Митні платежі», «Чинники успішного працевлаштування за фахом».

Підвищення кваліфікації в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів при Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з викладання  фахових дисциплін  за спеціальностями 071«Облік і оподаткування»  та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»- 2018 р. Рецензент навчально-методичних матеріалів для НМЦ «Укоопосвіта», дипломант конкурсу «Кращий викладач — 2014 р.» серед ВНЗ Укркоопспілки; наукове керівництво учасниками науково-практичної конференції студентів ВНЗ Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства, наукове керівництво переможцем конкурсу на кращу конкурсну роботу з дисципліни «Страхові послуги» серед студентів вищих навчальних закладів «Укркоопспілки».