Сумський коледж економіки і торгівлі

Sumy College of Economics and Trade Суми, вулиця Троїцька, 37

Циклова комісія інформатики та природничо-математичних дисциплін

Циклова комісіяінформатики та природничо-математичних дисциплін– об’єднання викладачів-однодумців, високопрофесійних фахівців та творчих новаторів. Згідно з освітніми вимогами, викладачі циклової комісії з усіх дисциплін підготували навчально-методичні комплекси. У своїй діяльності вони широко використовують сучасні інформаційні, інтерактивні технології, власні навчально-методичні розробки.

Навчальний процес ведеться на базі сучасних операційних систем, систем управління базами даних, прикладного програмного забезпечення, інтегрованих середовищ класичних та сучасних мов програмування, інформаційних технологій. Крім цього, у навчальному процесі, зокрема для контролю знань студентів, використовуються комп’ютерні програми, авторами яких є викладачі циклової комісії.

Циклова комісія сприяє поліпшенню навчання та успішності шляхом застосування принципів дискусійності, проблемності, індивідуалізації навчання. У центрі уваги комісії-індивідуальна робота викладачів зі студентам через роботу з обдарованою молоддю, надання індивідуальних консультацій. Викладачі комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але і позааудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності.Організована гурткова робота, проводяться відкриті виховні заходи, олімпіади, брейн-ринги, конкурси, на яких студенти та викладачі виборюють призові місця.

Руденко Юлія Олександрівна

голова циклової комісії інформатики та природничо-математичних дисциплін, викладач вищої категорії,
кандидат педагогічних наук

Освіта:

Сумський державний університет  (1992-1997) — спеціальність «Інженер холодильних установок»

Полтавський університет економіки і торгівлі (2000-2002 р.) — спеціальність «Економіка торгівлі»

Сумський педагогічний університет імені А.С.Макаренка (2010-2012 р.) — спеціальність «Математика та інформатика»

Закінчила аспірантуру  Київської національної академії педагогічних наук України

Захистила дисертацію на тему «Формування інформаційної культури студентів кооперативних технікумів і коледжів» (2016 р.)

Підвищення кваліфікації, стажування:

Закінчила курси «Прикладні графічні програми», «Веб-дизайн»,  «СММ-адміністрування». Брала участь у виставках «Освіта-2014», «Освіта-2016». Руденко Ю.О. автор навчально-методичних матеріалів для НМЦ «Укоопосвіта», дипломант конкурсу «Кращий викладач — 2015» серед кооперативних навчальних закладів Укркоопспілки;  

Стажування: Barselona, 2018. Participantoftheinternationalintershipprogram «DigitalGlobalization: Word trendandInnovation» Section «Smart-Education». Presen research project in the field of contempapary education and IT (certificate №0089)

Candidate 0000121722 . English language preperetion (ELP)CEF Level B2

Руденко Ю.О. автор 30 одноосібних наукових праць; учасник Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Основні наукові праці: Завдання інформаційної культури та сучасні методи їх реалізації / Ю. О. Руденко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2014. – Вип.18, кн. 2 –   С. 205–214.

Морально-етичні ціннісні ставлення як сутнісна характеристика інформаційної культури студентів / Ю. О. Руденко // Особистісний розвиток дітей та молоді в інноваційно-орієнтованому освітньому середовищі :  зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2015. – Вип.18, кн. 2 – С. 247-254.

Професійна адаптація молодих викладачів комп’ютерних наук. / Ю.О.Руденко// Фізико-математична освіта: зб.наук.праць. . – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, — Випуск 1(15), 2018. – С.281-284.

Автор 20 одноосібних наукових праць та учасник Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Формированиенформационного поведения у студентов / Ю. А. Руденко // SCI – ARTICLE.RU. – 2014. – № 8 (42). – Режим доступа: http:// sci – article.ru.

Руденко Ю. А. Люди інформаційної епохи. Виховання інформаційної культури підлітків // Ю. О. Руденко // Шкільний світ. – 2015. – № 17 (721). – С. 3–25.

Руденко Ю. О. Комбіновані заняття з інформатики – шлях до формування морально-етичних цінностей у студентів. / Ю. О. Руденко // Наука і методика: зб. наук. праць. – К. : Агроосвіта. – Вип. 28. — С. 80–82.

Руденко Ю. О. Методичне забезпечення гуртка „Інформаційна культура” для студентів товарознавчих відділень / Руденко Ю. В. // Збірник досвідів роботи колективів вищих навчальних закладів споживчої кооперації України. – 2015. – № 9 – С.43–76.

Руденко Ю. О., Зимогляд Л.М. Виховна година «Знавці етикету бізнесу» // Ю. О. Руденко // Шкільний світ. – 2016. – № 19 (721). – С. 19–25.

Руденко Ю. О. Використання педагогічної технології «Створення ситуації успіху» для проведення занять з інформатики та комп’ютерної техніки» / Руденко Ю. В. // Збірник досвідів роботи колективів вищих навчальних закладів споживчої кооперації України. – 2016. – № 2 – вересень, С.94–113.

РУДЕНКО ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА

викладач вищої категорії

Освіта (диплом спеціаліста: Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка, 2003р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика» (кваліфікація: вчитель математики, фізики, астрономії і безпеки життєдіяльності та основ інформатики); диплом магістра:  Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка, 2004р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач математики).

Підвищення кваліфікації, стажування: стажування на базі Сумського державного педагогічного університету ім.А.С.Макаренка з дисциплін «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Вища математика» (2007 р.); навчалася на факультеті підвищення кваліфікації Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю «Викладач математики» (2011 р.); навчалася на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю «Викладач фізики, астрономії, математики» (2015 р.)

Основні наукові праці:

Руденко Ю., Руденко О., Зігунова Н. «Логіка і кмітливість. Інтелектуальний брейн-ринг» // Газета «Шкільний світ» – № 17 (721), вересень 2015. – с.31-32.

Руденко О.В. «Організація дослідницько-пошукової роботи студентів при вивченні математики» // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2018р., м.Суми; у 2-х частинах. – Суми, 2018. – Ч.1. – с.25-27.

Методичні розробки: методичні розробки практичних занять з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»: «Створення таблиць із використанням можливостей Word», «Використання та проектування баз даних у MicrosoftAccess»; з дисципліни «Інформатика»: заняття-турнір «Використання графічних можливостей MicrosoftWord»; методичні розробки з дисципліни «Математика»: лекція (заняття-подорож) на тему «Піраміда»; інтерактивна лекція з елементами дослідницької діяльності на тему «Схема дослідження функції (на прикладі квадратичної функції)»; «Про використання ігрових технологій навчання»; «Проведення відкритого засідання гуртка математики «Брейн-ринг».