Сумський коледж економіки і торгівлі

Sumy College of Economics and Trade Суми, вулиця Троїцька, 37

Циклова комiсiя облiково-економiчних дисциплiн

Вчити — значить вселяти надію! 
Луї Арагон

Вже більше 50 років навчальний заклад здійснює підготовку за економічними спеціальностями.

 Сьогодні, викладачі циклової комісії  користуються інноваційними технологіями навчання та удосконалюють методику електронних комунікацій у навчальному процесі.

В своїй діяльності викладачі віддають перевагуіндивідуальному підходу до навчання студентів.

 Це  сприяє  розвитку  економічного мислення і формуванню загальної економічної культури студента, як особистості і фахівця. Ринкова економіка вимагає економічних знань  без винятку від кожної особистості. А тому  наші випускники завжди затребувані на ринку праці!

Напрямки роботи циклової комісії

1.Впровадження сучасних інноваційних  тенденцій процесу формування особистості фахівця в умовах творчої співпраці педагога і студента.

2.Використання електронних комунікацій  при вивченні дисциплін.

3.Діяльність з обдарованими студентами та студентами, що потребують особливої педагогічної уваги.

4.Забезпечення сприятливих умов для формування конкурентоспроможної особистості із постійною потребою до самореалізації та самовдосконалення,  з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу, вмінням самостійно, на основі сучасних знань про ринкову економіку застосувати власні здібності у системі виробництва, науки, освіти та прищеплення любові до обраної професії.

5.Профорієнтаційна робота циклової комісії.

Демиденко Оксана Олексіївна

Голова циклової комісії обліково-економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач –методист

Освіта: Українська академія банківської справи, спеціальність «Облік і аудит», 2003 р.

Викладач дисциплін: «Бухгалтерський, фінансовий облік», «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках», «Банківські операції», «Бюджетна система», «Навчальна, технологічна практика зі спеціальності «Облік і оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та страхування».

Підвищення кваліфікації в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів при Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з викладання  фахових дисциплін за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»-2014рік, «Облік і оподаткування»-2018 рік.

Укладач методичних матеріалів, виданих Навчально-методичним центром  «Укоопосвіта»: наочний посібник з дисципліни «Бюджетна система» — 2012 р., програма навчальної дисципліни «Інфраструктура фінансового ринку» — 2013 р., наскрізна програма практики спеціальності «Оціночна діяльність» -2014 р., методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни  «Інфраструктура фінансового ринку» — 2014 р.,  конспект лекцій та наочний посібник з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» -2014 р., наочний посібник з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках»-2016 р., збірник задач і ситуаційних завдань з дисципліни «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності» — 2016 р., наочний посібник з дисципліни «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності» -2017 р., інформаційний обсяг дисципліни «Бюджетна система» — 2019 р., тестові завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках»-2018 р.,  комплексні кваліфікаційні завдання для атестації студентів спеціальності 072 072«Фінанси,банківська справа та страхування»- 2019 р.

Розробник освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за  спеціальністю 072«Фінанси,банківська справа та страхування» для кооперативних коледжів.

Учасник засідання методистів ВНЗ І-ІІ р.а. Сумської області з уніфікації управлінських навчально-методичних та інших документів і вимог відповідно до діючих норм законодавства – Путивльський педагогічний коледж -2013 р.; методичної секції економічних дисциплін — Полтавський кооперативний коледж-2013 р.,  торговельного підприємництва – Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж -2014 р.; методичного об’єднання голів циклових комісій економічних дисциплін — Машинобудівний коледж СумДУ – 2018 р.

Помічник відповідального пункту тестування ЗНО ХРЦОЯО-2015-2018р.р.

Нагороджена Грамотою Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств за багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у розвиток споживчої кооперації України- 2016 р.;

Подякою  директора Всеукраїнської газети «Все про бухгалтерський облік» за плідну співпрацю та вагомий внесок у розвиток освітянської справи – 2017 р.

Горохова Вікторія Михайлівна
спеціаліст вищої категорії

Освіта: Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка спеціальність «Економіка праці»-1986 р.

Викладач дисциплін: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Фінанси підприємств ІІ», «Казначейська справа», «Податкова система», «Економіка підприємства», «Економіка торгівлі», «Статистика», «Митні платежі», «Чинники успішного працевлаштування за фахом».

Підвищення кваліфікації в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів при Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з викладання  фахових дисциплін  за спеціальностями 071«Облік і оподаткування»  та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»- 2018 р. Рецензент навчально-методичних матеріалів для НМЦ «Укоопосвіта», дипломант конкурсу «Кращий викладач — 2014 р.» серед ВНЗ Укркоопспілки; наукове керівництво учасниками науково-практичної конференції студентів ВНЗ Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства, наукове керівництво переможцем конкурсу на кращу конкурсну роботу з дисципліни «Страхові послуги» серед студентів вищих навчальних закладів «Укркоопспілки».