Сумський коледж економіки і торгівлі

Sumy College of Economics and Trade Суми, вулиця Троїцька, 37

Циклова комісія загальноосвітньої та соціально-гуманітарної підготовки

Основними завданнями циклової комісії є:

— формування ключових освітніх компетентностей з дисциплін циклу на засадах залучення передових освітніх технологій;

— виховання гармонійної, свідомої особистості, наділеної високими духовними якостями;

— залучення студентів до суспільно-громадських проектів, формування відповідальної громадянської позиції та почуття патріотизму;

— популяризація надбань національної та світової культури, розвиток творчих здібностей молоді.

Висока професійність викладацького складу циклової комісії є гарантом підготовки фахівців високої кваліфікації: творчих, здатних на неординарні рішення, спрямованих в майбутнє, свідомих громадян, що вміють працюватив в галузях господарського комплексу країни чи створювати власну справу.

Склад циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Життєве кредо: «Ідеал у самому собі. Перешкоди до його досягнення, знову-таки, в собі. Твій стан — це той матеріал, із якого ти маєш створити цей ідеал»

Сіробаба Людмила Анатоліївна

Посада: викладач суспільних дисциплін.

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання: викладач-методист.

Педагогічний стаж – 35 років

Заохочення : грамоти Укоопспілки, Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації; Сумської міської Ради.

Педагогічне кредо: «Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання» (В.О. Сухомлинський)

Бєляєва Олена Павлівна

Посада: заступник директора з навчальної та  виховної роботи

Освіта: повна вища,має освітньо-професійну підготовку магістра з напряму «Педагогіка вищої школи»

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії суспільствознавчих дисциплін

Стаж роботи: 28 років із них 15 років педагогічної діяльності

Неодноразово нагороджена грамотами Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за  переможців обласного рівня олімпіад з історії та правознавства,за активну підготовку учнівських робіт до Малої академії наук м. Сум, має Подяку Міністерства освіти та науки України за дипломатів Всеукраїнських конкурсів .

Педагогічне кредо: «  Молодь – наше майбутне,тому найважливіше -осмислити минуле й підготувати конкурентоспроможного громадянина».

Зимогляд Людмила Григорівна

Посада: викладач дисциплін «Історія України», «Основи правознавства», «Правові засади митної справи», «Трудове право»

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

Педагогічний стаж – 20 років

Педагогічне кредо «Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення — запорука життєвого успіху»

Некрасова Юлія Миколаївна

Посада: викладач  дисциплін « Іноземна мова» (англійська) та « Іноземна мова» (англійська)

(за професійним спрямуванням).

Освіта: вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

Педагогічний стаж – 19 років

Педагогічне кредо: «Прищеплювати студентам інтерес до вивчення англійської мови та розуміння її важливості у сучасному житті».

Щапова Аліна Юріївна

Посада: викладач фізичного виховання.

Освіта: вища.

Закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка у 2018 році за спеціальністю: викладач фізичного виховання, вчитель фізичної культури.

Педагогічний стаж роботи: 1 рік

Педагогічне кредо: «Здоров’я — основа життя!»